Pål


E-post pal@stagnes.no


Coronatiltak og bruk av vaskeriene

Med bakgrunn i myndighetenes innstramminger i tiltakene for å hindre spredning av Covid-19 gjøres bruk av vaskeriene inntil videre gratis.

Kontroll av brannveier er gjennomført

Tidligere denne måneden ble det gjennomført kontroll av brannveier i borettslaget.

Husmøter er avlyst inntil videre

For å redusere smitterisiko er alle husmøter avlyst inntil videre.

Oslo kommune innfører forbud mot å samle mer enn ti personer i private hjem

Oslo kommune innfører strengere regler for å begrense spredningen av Covid-19.

Klager på støy fra leiligheter

Husk at husordensreglene fortsatt gjelder selv om det avholdes møter eller samlinger i boligen.