Pål


E-post pal@stagnes.no


Oslo kommune innfører forbud mot å samle mer enn ti personer i private hjem

Oslo kommune innfører strengere regler for å begrense spredningen av Covid-19.

Klager på støy fra leiligheter

Husk at husordensreglene fortsatt gjelder selv om det avholdes møter eller samlinger i boligen.

Uteområdene skal utbedres

Styret arbeider fortsatt med planene for rehabilitering av uteområdene.

Nye parkeringskontrakter

Alle som leier garasje- eller parkeringsplass får nå tilsendt oppsigelse av den gamle kontrakten og tilbud om ny.

Nå skifter vi ut varmepumpene

Borettslaget har nå startet jobben med å skifte ut de gamle varmepumpene.