Pål


E-post pal@stagnes.no


Garasjehuset med nye porter. Foto.

Nå kan du åpne garasjeportene med nøkkelbrikke, telefon eller app

I forbindelse med at vi har fått nye garasjeporter er også portstyringen oppgradert. Det gjør at du nå kan åpne porten enten ved å bruke nøkkelbrikke, ringe til den eller ved å bruke app.
Trafostasjonen males i samme farge som garasjehuset. Foto.

Garasjehuset og trafostasjonen har fått en ansiktsløftning

Våre vaktmestere har malt både høyt og lavt i høst.

Rengjøring av parkeringshus, uteparkering og gjesteparkering

Parkeringshuset, uteparkeringen og gjesteparkeringen skal rengjøres. Biler og gjenstander må fjernes når dette pågår.

Innkalling til generalforsamling

Borettslagets årsmøte avholdes 12. mai 2022.

Motlys søker leilighet til filmopptak

Til spillefilmen «Hør her´a» leter Motlys etter en egnet leilighet som de kan leie i juni/juli 2022.