Pål


E-post pal@stagnes.no


Nå blir det enda enklere å motta pakker

Du har kanskje lagt merke til pakkeboksene som nylig har kommet opp utenfor nr. 68?
Foto: Pixabay.com/blende12

Viktig info om dyrehold

Vi minner om at det ikke er tillatt å holde dyr i borettslaget. Unntaket fra dette er hund hvor det er undertegnet egen hundekontrakt samt innekatt. Dette er nedfelt i våre husordensregler, sist endret på generalforsamlingen 4. juni 2015.
Foto: Pixabay.com/vardansevan

Hasjrøyking i borettslaget

Styret har mottatt klager fra beboere på at det røykes hasj i borettslaget. Styret videreformidler informasjon om dette videre til Politiet.

Coronatiltak og bruk av vaskeriene

Med bakgrunn i myndighetenes innstramminger i tiltakene for å hindre spredning av Covid-19 gjøres bruk av vaskeriene inntil videre gratis.

Kontroll av brannveier er gjennomført

Tidligere denne måneden ble det gjennomført kontroll av brannveier i borettslaget.