Pål


E-post pal@stagnes.no


Rengjøring av parkeringshus, uteparkering og gjesteparkering

Parkeringshuset, uteparkeringen og gjesteparkeringen skal rengjøres. Biler og gjenstander må fjernes når dette pågår.

Innkalling til generalforsamling

Borettslagets årsmøte avholdes 12. mai 2022.

Motlys søker leilighet til filmopptak

Til spillefilmen «Hør her´a» leter Motlys etter en egnet leilighet som de kan leie i juni/juli 2022.
Fellesvasekri. Foto.

Nå gjeninnføres betaling i vaskeriene

Fra og med mandag 14. mars 2022 gjeninnføres betaling i vaskeriene.

Test av brannvarslingsanlegget

Onsdag 22. desember 2021 gjennomføres test av brannvarslingsanlegget som dekker fellesområdene.