Barn og lek

Det lar seg ikke gjøre, og er heller ikke ønskelig å se etter barn hvert sekund. Det er naturlig og verdifullt for barn å kunne bevege seg i stadig større sirkler bort fra dørstokken etter hvert som de vokser opp.

Derfor er gangveiene av stor betydning for barna i nærmiljøet. Borettslaget er bygd opp med tanke på å gjøre konflikten mellom biler og lekende barn så liten som mulig, derfor har vi store lekearealer på baksiden av blokkene.

Barns lek kan føre til konflikter. Borettslaget har relativt rikelig med lekeareal, men barn har selvfølgelig rett til å oppholde og utfolde seg også utenfor lekeplassene. Foreldre, andre voksne og barna selv har et felles ansvar for å forebygge og løse eventuelle konflikter. Det er foreldrenes ansvar å lære ungene å respektere andres rettigheter og felles eiendom.

Ballspill og spill med køller (bandy-ishockey-tennis) skal kun skje på lekeplassene, ikke på fortau, gangveier eller foran inngangsdører og garasjer. Det er strengt forbudt å benytte rulleskøyter/skateboard og skøyter i ganger og heiser. Det skal være stille på leke-/idrettsplassene fra kl 22.00.