Bolignummer og andelsnummer

Alle leiligheter har et bolignummer og et andelsnummer.

Bolignummeret finner du i dørkarmen i leilighetsdøren. Andelsnummeret ditt finner du blant annet på postkassen. Til daglig benytter vi andelsnummeret.

Ved alle henvendelser til OBOS eller styret ønsker vi at du oppgir andelsnummeret.

Bolignummer

Stortinget vedtok i 1999 at alle leiligheter – som de fleste eneboliger – skal ha sin egen adresse. Bolignummeret gir din leilighet en unik adresse.

Ved å oppgi ditt bolignummer til folkeregisteret gjør du det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskere frem til din leilighet. Bolignummeret er også en forutsetning for installasjon av faste telefontjenester som bredbånd og internett.

Når du flytter skal bolignummeret oppgis på flyttemeldingen til folkeregisteret. I forbindelse med tinglysing av boretter skal også bolignummeret oppgis.