Bruksoverlating / fremleie

Borettslagslovens kapittel II regulerer overlating av bruken av boligen til andre, men før du kan la andre leie leiligheten din må du søke styret og få godkjent fremleie.

Om retten til å søke bruksoverlating

Borettslagslovens kapittel II regulerer overlating av bruken av boligen til andre, se §§ 5-3 til 5-10. Her fremgår blant annet at andelseier må ha styrets godkjenning for å overlate boligen til andre.

Dersom du ønsker å søke om bruksoverlating kan du fylle ut skjemaet du finner ved å klikke her.

Andelseier må betale behandlingsgebyr til OBOS, pt kr 1360,- Behandling av søknad om forlengelse av overlating av bruk koster pt kr 680,-

Alle søknader om framleie skal behandles av styret i borettslaget, som skal godkjenne eller avslå søknaden. Leietaker må ikke flytte inn før søknaden er godkjent og registrert. Andelseier må ha selv ha bodd i leiligheten i minimum 1 år før framleie kan godkjennes.

Ulovlig bruksoverlating (framleie) kan føre til oppsigelse av leieforholdet. Styret gjennomfører regelmessige kontroller for å avdekke eventuelle ulovlige framleieforhold.

Ansvar

Den som leier leiligheten av en andelseier har den samme plikten til å følge de regler som gjelder i borettslaget. Leietaker har adgang til å møte på general-forsamling/årsmøte med forslags- og talerett, men har ikke stemmerett. Andelseier kan imidlertid gi leietaker eller andre fullmakt til å opptre på sine vegne.

Andelseier har i bruksoverlatingsperioden like stort ansvar som tidligere, for alle forhold som reguleres av lov og vedtekter/husordensregler; for eksempel for betaling av felleskostnader, vedlikehold og for at leietaker ikke er til sjenanse for øvrige beboere.