Bryterpanel baderom

Ved oppgradering av baderommene ble det installert nytt bryterpanel.

1. Bryter til takbelysning. Trykk inn for å skru på lyset og vri deretter om for å justere lysstyrken.

2. Bryter for speilbelysning, og/eller stikkontakt

3. Trykk på + knappen og varmen i gulvet vil øke. – knappen vil temperaturen synke. Nivå 0,1 er det laveste og 9,9 det høyeste. Info: dette er en effektregulator, og viser ikke temperatur. Føl deg
frem til ønsket temperatur og la gulvvarmen stå på hele året i en jevn varme, da tørker vannet fortere og forhindrer soppdannelse.

4. Bryter for å slå av og på varmekabler.

På toalettrom vil det kun være bryter nr 1. og nr 2. og ikke en varmekabelregulator, med mindre det er bestilt som tilvalg.