Innskudd og felleskostnader

Da du kjøpte en andel i borettslaget, kjøpte du den til markedspris. Opprinnelig ble hver andel kjøpt fra OBOS (innskudd), som sto som utbygger.

Den delen av byggekostnadene som ikke ble dekket av andelseiernes innskudd ble betalt ved felles husbanklån. Brorparten av husleien går nå med til å betjene husbanklånet, resten går til vedlikehold og annen drift av borettslaget. Detaljene kan du studere i borettslagets regnskap som er vist i innkallingen til siste generalforsamling. Den skal ligge i den beboermappen som du overtok sammen med nøklene til leiligheten.

En viktig detalj er at borettslag i OBOS får det vi kaller teoretisk husleie. Det betyr at OBOS sentralt hver måned betaler inn et beløp til borettslagets konto som tilsvarer samlet husleie for alle andelseierne. Den husleien du som beboer betaler inn, går dermed med til å tilbakebetale det husleieforskuddet som OBOS har gitt. OBOS står med andre ord som garantist, og så lenge ikke hele OBOS går konkurs, risikerer vi ikke å bli ansvarlig for naboens husleie. For deg som beboer er dette en stor trygghet.