Oppussing av leilighet

Skal du pusse opp leiligheten din? Her er noen gode råd.

Før du pusser opp:

1. Varsle styret og sjekk om oppussingen er søknadspliktig

Erfaringen er at oppussing av leiligheter ofte medfører utfordringer som styret må håndtere. Dette gjelder blant annet klager på støy, avfallshåndtering, ulovlig parkering på borettslagets fellesarealer, endringer som berører tilstøtende leiligheter, osv. Det er derfor fint om du melder i fra når du skal pusse opp, så kan styret kontakte deg direkte hvis vi trenger det.

Inngrep i borettslagets felles installasjoner som bærevegger, felles rør og ventilasjon osv. er alltid søknadspliktig!

2. Varsle naboer

Før du setter i gang oppussingen tilsier god naboskikk at man varsler naboene før støyende arbeid igangsettes, jf. også borettslagets husordensregler punkt 3.

Du kan for eksempel henge opp et oppslag på tavlen i oppgangene hvor du informerer om

 • hvor lenge oppussingen skal vare
 • når det vil være ekstra støy
 • ditt telefonnummer som naboer kan kontakte deg på hvis bråket blir for ille eller de har ekstra behov for ro en dag

Når du pusser opp:

1. Støyende arbeid (boring, hamring, saging osv.)

Borettslagets husordensregler punkt 3:
Banking, boring, bruk av slagdrill eller andre apparater som forstyrrer naboene, skal ikke forkomme i
leilighetene før kl. 08.00 eller etter kl. 20.00 på hverdager, og kun mellom kl. 10.00 og kl. 18.00 på lørdager. På søndager og helligdager skal slikt ikke forekomme.
Beboere som planlegger oppussings- eller fornyingsarbeid utover en ukes varighet, og der dette vil medføre forstyrrelser for naboene, skal varsle naboene i samme blokk om dette på forhånd”.

2. Avfallshåndtering

 • Borettslagets avfallsbrønner er kun for husholdningsavfall, ikke oppussingsavfall
 • Avfall skal ikke oppbevares i fellesarealer, verken utendørs, i oppganger, kjellere eller loft
 • Avfall skal ikke oppbevares på fortauet

3. Parkering (for deg og håndverkere)

 • Det er ikke tillatt å parkere på borettslagets fellesarealer
 • Har du behov for midlertidig parkering for bil, henger eller annet utstyr, skal dette være godkjent av styret på forhånd
 • Se for øvrig borettslagets husordensregler

4. Fagfolk skal benyttes blant annet ved arbeid på

 • Elektrisk anlegg (alle andelseiere er ansvarlig for at det elektriske opplegget i hver leilighet tilfredsstiller forskriftsmessige krav
 • rør og avløp, våtromsarbeid
 • annet fellesanlegg

NB! Ovenstående regler gjelder også for eventuelle håndverkere du måtte bruke for å utføre arbeidet. Det er din plikt som eier å informere om reglene og sørge for at de overholdes.