Beboerguide

Skadedyr og veggedyr

Oppdages biller eller andre skadedyr må vaktmester varsles omgående for å begrense spredningen.

No Picture
Beboerguide

Skademelding

Dersom det oppstår skader (lekkasje, bygningsskader o.l.) som trenger rask utbedring, skal det straks gis melding til vaktmesteren.

No Picture
Beboerguide

Stoppekraner

Stoppekraner for vann til bad, WC-rom, vaskerom og kjøkken er montert i hver leilighet.

No Picture
Beboerguide

Tiltak mot legionella

Styret har avtale med vaktmester Skovli at man 2 ganger i året frakobler varmtvannet en kort stund, for deretter å øke temperaturen i berederne til 70 grader, for å hindre utvikling av legionellabakterier.

No Picture
Beboerguide

Trafikk

Biler, motorsykler, mopeder, tilhengere etc. skal ikke parkeres på borettslagets område utenom regulerte parkeringsplasser.