Parkering

Borettslaget eier eget garasjehus og parkeringstomt med tilsammen over 200 parkeringsplasser.

Borettslaget eier et parkeringshus med plass til 92 biler. Det er 115 uteparkerings-plasser, alle med motorvarmer. Noen plasser benyttes som snødeponi om vinteren.

Hver leilighet kan kun disponere én plass i garasjehuset. Leieprisen er kr 650/måned. Depositum er kr 1 950. Alle leietakerne i garasjehuset har fått utlevert portåpner og dørnøkkel. De som har p-plass ute har fått utlevert nøkler til motorvarmer. Ved oppsigelse av plassen skal utlevert utstyr leveres tilbake.

I 2013 ble portene til garasjehuset skiftet ut. De gamle hadde ikke det sikkerhets-nivået som forskriftene krevde.

Garasjehuset og uteplassene blir rengjort om våren av vaktmester. Beboerne varsles ved oppslag og bes fjerne bilen i angjeldende tidspunkt. Gjøres ikke dette blir bilen fjernet/eller eier ilagt gebyr.

I 2014 ble det satt opp 4 ladestasjoner for el-biler på den nedre delen av garasje-huset. Månedsleie kr 450. Depositum kr 1.350.

Antall ledige uteplasser varierer. Leieprisen er pt kr 350/måned. Depositum kr 1050.

Alle leietakerne må undertegne leiekontrakt med borettslaget. Nye kontrakter ble innført i november 2014.

I 2012 ble det etablert gjesteparkeringsplass langs Alundamveien.

Motorsykler skal ikke settes foran blokka, ved sykkelstativene. De som parkerer foran blokka, ved sykkelstativet risikerer gebyr.

I 2012 ble samtlige lampepunkter i garasjehuset skiftet ut. Det er etablert 2 p-plasser for funksjonshemmede. Plassene er gjort noe bredere enn de øvrige, for å lette inn- og utstigning av kjøretøyet.

Borettslaget har avtale med P-Service AS om å håndheve borettslagets parkeringsbestemmelser i hht privatrettslige regler.