Rengjøring av sluk

Slukene bør rengjøres ca. 4 ganger i året.

Hovedsluk bør renses ca. 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange som bruker badet og om vaskemaskin står på badet. Som vist over, gjøres dette på en enkelt måte. Hår og annet avfall skal kastes i søpla. Det skal ikke benyttes midler som Plumbo og andre etsende stoffer for å åpne tette sluk. Slukristen er jordet.

I noen leiligheter er det to sluk. Det ene sluket er da et hjelpesluk. Dersom hjelpesluk blir tette, bør det benyttes en stakefjær for å åpne røret. For å fjerne fett- og såpeavleiringer kan man bruke varmt vann. Sluket er jordet.