Skadedyr og veggedyr

Oppdages biller eller andre skadedyr må vaktmester varsles omgående for å begrense spredningen.

Borettslaget har 3-års avtale om skadedyrbekjempelse med Anticimex AS. Kontrakten omfatter alle typer innsekter, rotter og mus. Det blir foretatt minimum 4 årlige inspeksjoner.

Veggedyr er en alvorlig sak med betydelige konsekvenser for de som rammes.

Har du mistanke om skadedyr i din leilighet må du ta kontakt med vaktmester omgående, ikke vent!

    captcha