Skademelding

Dersom det oppstår skader (lekkasje, bygningsskader o.l.) som trenger rask utbedring, skal det straks gis melding til vaktmesteren.

Hvis det oppstår skader som trenger rask utbedring, skal det straks gis melding til vaktmesteren.

Ved skader som du mener er borettslagets ansvar, må du dokumentere skaden og ta kontakt med styret. Haster det å få reparert skaden, f.eks. ved vannlekkasje, har du plikt til å begrense skadeomfanget, f.eks. ved å ringe en rørlegger. Gjelder det skade i leiligheten som kan ha betydning for andre leiligheter og/eller fellesareal, skal vaktmester varsles.