Skilting av postkasser

Det er beboers ansvar å skilte postkassene riktig. Skiltene er gratis.

Det er beboers ansvar å skilte postkasse i samsvar med borettslagets regler. Postkassekilt skal bestilles hos vaktmester. Skiltene er gratis.

De som bor på framleie kan også få skilt i den perioden de bor her. Skiltene skal være påført leilighetsnummer og beboers navn – kun godkjente skilt. Skilting med tape og/eller påføring av navn med tusj er ikke tillatt. Dersom det skrives med tusj på kassa vil styret bestille og montere ny postkassedør for eiers regning.

 

    captcha