Tilrettelegging for funksjonshemmede

Borettslaget har i samarbeid med Oslo kommune tilrettelagt for funksjonshemmede.

Dette kan dreie seg om automatisk døråpner, montering av stikkontakt for ladning av rullestol, etablering av dusjkabinett for bevegelseshemmede og lignende.