Tiltak mot legionella

Styret har avtale med vaktmester Skovli at man 2 ganger i året frakobler varmtvannet en kort stund, for deretter å øke temperaturen i berederne til 70 grader, for å hindre utvikling av legionellabakterier.

Styret har avtale med vaktmester Skovli at man 2 ganger i året frakobler varmtvannet en kort stund, for deretter å øke temperaturen i berederne til 70 grader, for å hindre utvikling av legionellabakterier.