TV og internett

Telenor er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester.

Har du spørsmål vedrørende kabel-TV, digital-TV eller bredbånd, kan du ringe tlf.  915 09 000.

Åpningstiden hos kundeservice er alle dager mellom kl. 08.00- kl. 23.00. Oppstår det feil på kabelanlegget, kan dette rapporteres på tlf. 915 09 000. For ytterligere informasjon vises det til www.telenor.no.

Hvilke kanaler som inngår i den digitale grunnpakken kan du se på www.telenor.no.

Ingen må gjøre inngrep i kabel-TV anlegget, som å skru av dekslet på antenne-kontakten og foreta om- og/eller tilkoblinger. Slike inngrep vil medføre forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-TV anlegget.

Utstyret fra Telenor skal følge leiligheten og må ikke tas med ved flytting.

Beboerne er ansvarlige for at tilknytning til fellesantenneanlegget skjer med godkjent kabel. Melding om forstyrrelser/feil i antenneanlegget skjer til signal- anlegg.