Våtrom

Det er viktig at våtrommene i leilighetene vedlikeholdes slik at det ikke oppstår lekkasjer som skader underliggende leiligheter.

Det må ikke kastes uvedkommende ting som papirbleier og sanitetsbind i toalettet. Oppstaking av tette avløp må andelseieren selv bekoste. Kokende vann må selvsagt ikke helles i toalettskålen som er av porselen og kan sprekke.

Vannlåser bør rengjøres for hår, fett og annet minst en gang i året.

Avløpsledninger bør også minst en gang i året skylles med fettløsende middel (selges hos vaktmester). Alle skader i våtrom skal utbedres av håndverker/rørlegger med våtromsertifikat. Spørsmål vedrørende ovennevnte, kontakt vaktmester for nærmere informasjon.

Egen vaskemaskin, som brukes i leiligheten, må kun plasseres i rom med sluk i gulvet.

Borettslaget har fått egen bruksanvisning for våtrom etter at våtrommene ble oppgradert. 

Bruksanvisning våtrom

746.42 KB 78 Nedlastinger