Vedlikehold

Generelt om vedlikehold i borettslaget

Andelseier er gjennomgående ansvarlig for vedlikehold av egen leilighet, herunder for eksempel dører, vinduer, rør, ledninger, inventar, utstyr, apparat og innvendige flater. Vedlikeholdet omfatter også om nødvendig reparasjon eller utskifting av slikt som rør, ledninger, inventar, utstyr, apparat, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade.

Andelseier er ikke ansvarlig for utskifting av selve vinduet og ytterdører til boligen. Slik utskiftning skal skje i lagets regi, både av praktiske årsaker, og for å sikre at alle har samme type dør og vinduer. Andelseier er heller ikke ansvarlig for reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

Borettslaget skal vedlikeholde alt som det ikke påhviler andelseierne å vedlikeholde. Andelseierne kan kreve at bygninger og fellesarealer holdes en forsvarlig stand, og styret må sørge for at det er økonomi til å opprettholde en forsvarlig standard. Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal laget holde ved like.