Søppelcontainer

Egen container til brunevarer og EE-avfall (dvs. data, tv, stereo og småelektrisk, lamper og alt med ledning). Maling og andre væsker settes ved siden av container. OBS! Det er ikke lov å kaste hvitevarer (dvs. kjøleskap, fryser, komfyr, oppvaskmaskin, bildekk, bilbatterier og maling) i containeren. Dette er spesialavfall.

Søppelcontainer

Egen container til brunevarer og EE-avfall (dvs. data, tv, stereo og småelektrisk, lamper og alt med ledning). Maling og andre væsker settes ved siden av container. OBS! Det er ikke lov å kaste hvitevarer (dvs. kjøleskap, fryser, komfyr, oppvaskmaskin, bildekk, bilbatterier og maling) i containeren. Dette er spesialavfall.

Søppelcontainer

Egen container til brunevarer og EE-avfall (dvs. data, tv, stereo og småelektrisk, lamper og alt med ledning). Maling og andre væsker settes ved siden av container. OBS! Det er ikke lov å kaste hvitevarer (dvs. kjøleskap, fryser, komfyr, oppvaskmaskin, bildekk, bilbatterier og maling) i containeren. Dette er spesialavfall.

Søppelcontainer

Egen container til brunevarer og EE-avfall (dvs. data, tv, stereo og småelektrisk, lamper og alt med ledning). Maling og andre væsker settes ved siden av container. OBS! Det er ikke lov å kaste hvitevarer (dvs. kjøleskap, fryser, komfyr, oppvaskmaskin, bildekk, bilbatterier og maling) i containeren. Dette er spesialavfall.

Søppelcontainer

Egen container til brunevarer og EE-avfall (dvs. data, tv, stereo og småelektrisk, lamper og alt med ledning). Maling og andre væsker settes ved siden av container. OBS! Det er ikke lov å kaste hvitevarer (dvs. kjøleskap, fryser, komfyr, oppvaskmaskin, bildekk, bilbatterier og maling) i containeren. Dette er spesialavfall.

Søppelcontainer

Egen container til brunevarer og EE-avfall (dvs. data, tv, stereo og småelektrisk, lamper og alt med ledning). Maling og andre væsker settes ved siden av container. OBS! Det er ikke lov å kaste hvitevarer (dvs. kjøleskap, fryser, komfyr, oppvaskmaskin, bildekk, bilbatterier og maling) i containeren. Dette er spesialavfall.

Søppelcontainer

Egen container til brunevarer og EE-avfall (dvs. data, tv, stereo og småelektrisk, lamper og alt med ledning). Maling og andre væsker settes ved siden av container. OBS! Det er ikke lov å kaste hvitevarer (dvs. kjøleskap, fryser, komfyr, oppvaskmaskin, bildekk, bilbatterier og maling) i containeren. Dette er spesialavfall.

Søppelcontainer

Egen container til brunevarer og EE-avfall (dvs. data, tv, stereo og småelektrisk, lamper og alt med ledning). Maling og andre væsker settes ved siden av container. OBS! Det er ikke lov å kaste hvitevarer (dvs. kjøleskap, fryser, komfyr, oppvaskmaskin, bildekk, bilbatterier og maling) i containeren. Dette er spesialavfall.

Søppelcontainer

Egen container til brunevarer og EE-avfall (dvs. data, tv, stereo og småelektrisk, lamper og alt med ledning). Maling og andre væsker settes ved siden av container. OBS! Det er ikke lov å kaste hvitevarer (dvs. kjøleskap, fryser, komfyr, oppvaskmaskin, bildekk, bilbatterier og maling) i containeren. Dette er spesialavfall.

Søppelcontainer

Egen container til brunevarer og EE-avfall (dvs. data, tv, stereo og småelektrisk, lamper og alt med ledning). Maling og andre væsker settes ved siden av container. OBS! Det er ikke lov å kaste hvitevarer (dvs. kjøleskap, fryser, komfyr, oppvaskmaskin, bildekk, bilbatterier og maling) i containeren. Dette er spesialavfall.