Bilder fra sommerfesten

Velferdskomiteen arrangerte sommerfest 22. juni.

Det var godt oppmøte til tross for kort varsel. Vi antar at det har vært ca. 100 beboere tilstede, voksne og barn. Komiteen hadde leid inn telt, stoler og bord, underholdning og lekeapparater.

Vi ser på det som en suksess, men det kunne lett blitt annerledes. Skovli hadde satt ut et komplett 32 Amp anleggsskap, men da arrangøren hadde koblet en skjøteledning til en trommel som ikke var dimensjonert for så mye strøm gikk det galt. På dette tidspunktet var Skovli bortreist og
nestleder Tom var på vei til sykehuset. Han snudde og dro tilbake til Kollen. På anvisninger fra Skovli over telefon ble det fra vaktmesterens arbeidsrom funnet fram de skjøteledningene og tilkoblingstromlene vi trengte, slik at hoppeslottet og alt annet fikk strøm.