Midlertidig parkering

Gravearbeid på utendørs parkeringsplasser

I forbindelse med gravearbeidet må biler midlertidig flyttes.

Biler som står parkert på følgende plasser må flyttes:

  • plass 73-84 må flyttes innen mandag 21.11.2022
  • plass 51-72 må flyttes innen onsdag 23.11.2022
  • plass 25-50 må flyttes innen mandag 28.11.2022

I den perioden det pågår gravearbeid på disse parkeringsplassene, har styret gitt tillatelse til at bilene kan parkeres på asfaltbanen (lekeplassen) bak Ammerudveien 50.

Etter hvert som utbyggingen av elbil-ladingen går framover vil også biler som står parkert på de andre parkeringsplassene og i garasjehuset måtte flyttes. Det vil komme egne oppslag om dette etter hvert som prosjektet går framover. I tillegg sender vi ut SMS til de som leier parkeringsplass forutsatt at vi har telefonnummer og at det er samtykket til elektronisk kommunikasjon.