Ingen felleskostnad i juli

For å delvis kompensere for at andelseierne har blitt ilagt gevinstbeskatning i forbindelse med salget av de 9 nye leilighetene har styret vedtatt at det ikke skal innkreves felleskostnader for juli.

Som tidligere varslet har styret vedtatt at det ikke skal innbetales felleskostnader for juli. OBOS vil derfor ikke sende ut krav om dette via e-faktura, Avtalegiro eller ordinær post som normalt.

Årsaken er at etter salget av de 9 nye leilighetene ble borettslaget (andelseierne) ilagt gevinstbeskatning. Styret ønsker å delvis kompensere den enkelte for den økte skattebelastningen.

NB: Det er kun gitt fritak for felleskostnader. Det betyr at parkerings- og garasjeleie skal betales som vanlig.