Lading av el-biler

Styret prøver å imøtekomme ønskene om å få lade el-biler i borettslaget.

Problemet er at vi ikke har stor nok strømtilførsel og at en tilstrekkelig utbygging vil koste millionbeløp. For styret er det viktig å lande på en løsning som vi alle kan være best mulig tjent med.

I likhet med flere naboborettslag arbeides det med saken og vi forventer en avklaring i løpet av høsten.