Fellesvasekri. Foto.
Fellesvaskeri. Foto: Pål Stagnes

Nå gjeninnføres betaling i vaskeriene

Fra og med mandag 14. mars 2022 gjeninnføres betaling i vaskeriene.

Ved starten av pandemien ble det innført midlertidig gratis bruk av vaskeriene. Med bakgrunn i den nåværende smittesituasjonen og de høye strømprisene gjeninnføres betaling i vaskeriene fra og med mandag 14. mars 2022.

Prisene er som tidligere, kr 5,- for vask og kr 10,- for tørk.

Opplading av vaskekort gjøres på vaktmesterkontoret på onsdager kl 0900 – 1530.

I tillegg kan vaskekort fylles på kveldstid kl 1800 – 1830 følgende dager:

  • onsdag 2. mars
  • onsdag 9. mars
  • onsdag 6. april
  • onsdag 8. juni
  • onsdag 10. august
  • onsdag 12. oktober
  • onsdag 7. desember