OBOS inn i fibernettmarkedet

OBOS har kjøpt Open Net AS. Selskapet blir dermed en del av OBOS-konsernet og skal levere åpne, sikre fibernett av høy kvalitet der alle leverandører skal kunne tilby sine TV- og bredbåndstjenester.

OBOS legger dermed til rette for at beboerne selv skal kunne velge den TV- og internettleverandøren som gir dem best kvalitet og pris.

I dag er forbrukerne i stor grad bundet til den leverandøren som eier infrastrukturen. OBOS ønsker å være med på å fremme åpen teknologi i samarbeid med bransjen, og løse opp i monopolmodellen i det norske TV- og bredbåndsmarkedet.

Målet er å gi mennesker en enklere hverdag. Ved å tilby nøytral infrastruktur med høy kvalitet, får beboere, borettslag og sameier et reelt valg mellom konkurrerende tjenestetilbydere av TV- og bredbåndstjenester, sier Morten Aagenæs, konserndirektør i OBOS.

Frihet til å velge
På sikt vil nøytrale, åpne nett gjøre noe med konkurransesituasjonen i markedet. Alle som er tilkoblet et åpent fibernett kan enkelt bytte leverandør og velge etter kvalitet og pris.

Beboerne i et borettslag vil kunne velge leverandør og tjenester uavhengig av hverandre.

Om fibermarkedet og OpenNet AS
I år publiserte Forbrukerrådet en rapport hvor de slår fast at høyhastighetsbredbånd preges av få konkurrerende tilbydere, identiske tilbud og opptil tre ganger så høye priser som i Sverige. Forbrukerrådet etterlyser tiltak for å bedre konkurransen i Norge.

OpenNet er et åpent, fiberoptisk bredbåndsnett, med flere konkurrerende leverandører av TV- og bredbåndstjenester i det samme nettet.

I det åpne nettet kan hver enkelt beboer selv velge blant flere leverandører av TV, internett, telefoni og andre bredbåndstjenester.

Varmesentralen har lagt fiber
Ammerud Varmesentral la i vår fiber mellom alle «eier-lagene» til varmesentralen, det vil si Ammerudlia, Ammerudenga, Ammerudfaret og oss – Ammerudkollen.

I den forbindelse åpner det seg mange nye muligheter. Vi kan få lagt fiber opp i leilighetene. Ved at vi gjennom varmesentralen eier fiberen kan eierlagene forhandle samlet med signalleverandører for internet og TV. Vi har hatt møter med OBOS Open Net om et slikt samarbeide.

Alle 4 lagene har TV og internettavtaler, som utløper i 2020. Da kan vi forhandle samlet og få bedre priser på tjenester. Det er snakk om internetthastighet på inntil 1 GB (opp og ned) til kr 175 pr måned. Det er forskjellige TV-pakker en kan inngå avtale om. Vi vil komme billigere ut med en slik avtale. Det er selvsagt en fordel å forhandle når man representerer ca. 1.500 boliger i stedet for 330.