Radonmåling gjennomført i borettslaget

Det er ikke målt årsmiddelverdi høyere enn anbefalt tiltaksgrense.

Radongass er et datterprodukt av uran som det forekommer mye av der det er granitt. Radon finnes naturlig i jordluft mange steder, også i Norge. Den utgjør et problem når det blir høye konsentrasjoner i inneluften på grunn av lekkasjer fra grunnen. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler at radonkonsentrasjonen måles i alle norske hus.

Radonor AS har på oppdrag fra borettslaget gjennomført radonmålinger.  Målingen er utført med sporfilm i lukket diffusjonskammer. Analysen ble utfør ved Radonova Laboratories AB som er akkreditert etter ISO/IEC 17025.

Konklusjonen i rapporten etter målingene er at det ikke er målt årsmiddelverdi høyere enn anbefalt tiltaksgrense.