Rengjøring av parkeringshus, uteparkering og gjesteparkering

Parkeringshuset, uteparkeringen og gjesteparkeringen skal rengjøres. Biler og gjenstander må fjernes når dette pågår.

Parkeringshuset er stengt for parkering fra torsdag 12. mai 2022 kl 0800 til fredag 13. mai 2022 kl 1200.

Uteparkering og gjesteparkering er stengt fra torsdag 12. mai 2022 kl 0800 til ca kl 1700 samme dag.

Biler og gjenstander må fjernes, slik at rengjøring/spyling kan finne sted.

Ingen biler skal inn i parkeringshuset før arbeidet er ferdig. Dette på grunn av tørking.

I forbindelse med rengjøring av parkeringshus og uteparkering kan det parkeres på ballplassen bak storeblokka i perioden det er stengt for parkering.