Viktig info om feil og mangler etter våtromsrehabiliteringen

Det er nå sendt spørreskjemaer til alle beboere. Husk svarfrist 13. desember 2019.

Dersom du har feil og mangler etter våtromsrehabiliteringen må du fylle ut spørreskjemaet som er sendt ut. Skjemaet må leveres innen 13. desember 2019 i styrets postkasse i Ammerudveien 56.

Du kommer inn i oppgangen med nøkkelbrikken din mandag til fredag kl 17.00 til 21.00.