Borettslaget gjennomfører løpende vedlikehold. Nedenfor finner du en oversikt over vår vedlikeholdshistorikk.

2017

 • Total rehabilitering av borettslagets vann- og avløpsrør, nye WC og baderom.
 • Alle dører til sikringsskapene ble skiftet ut.
 • 9 nye leiligheter etablert i U-etg/1.etg
 • Oppstart på utskifting av callinganlegget.
 • Oppstart på utskifting av nye stål kjellerdører.
 • Etablert nytt vannrenseanlegg for radiatorvannet.
 • Nye sirkulasjonspumper
 • Nytt trykkøkingsanlegg
 • Oppgradering av alle tekniske rom
 • Nye hovedtavler
 • Full oppussing og oppgradering av fellesrommene

2016

 • Total rehabilitering av borettslagets vann- og avløpsrør, nye WC og baderom.
 • Rehabilitering av varmegjenvinnningsanlegget og ventilasjonsanlegget.
 • I sikringsskapene er de gamle skrusikringene erstattet med automat- sikringer.
 • Det er montert nytt varslingssystem i heisene.

2015

 • Etablert avfallsbrønner.
 • Nytt låssystem.
 • Nye utelamper foran begge blokkene.

2014

 • Montere 4 stk ladestasjoner for el-biler
 • Sette opp skillevegger i kjellerne mellom oppgangene

2013

 • Nye tørkeskap i vaskeriet.
 • Rehabilitering av varmegjenvinningsanlegg/ventilasjon.

2012

 • Installert brannvarslingsanlegg (arbeidet avsluttes 2013).
 • Nye dører til søppelrom.
 • Grøntarbeide foran blokka.
 • Nye elysatorer montert.
 • Ny belysning i garasjer og på p-plassene.

2010

 • Kontroll av samtlige leiligheter og utskifting av alle brannvarslere og brannslukningsapparater

2009

 • Kjøp av parkeringshus og garasjetomt
 • Alle inngangspartier ble malt

2007

 • Nye postkasser

2006

 • Avsluttet heisrehabilitering og utskifting av 6 varmepumper i begge berederrom. Koblinger til tørropplegget er byttet ut i Ammerudveien og montert helt nytt i Alundamveien.

2005

 • Start utskifting av heisene.
 • Oppstart utskifting av varmepumper i begge berederrom.
 • Kjøp av møbler og utstyr til fellesrommet i Lilleblokka.
 • Utskifting av alle branndører i gjennomgangene i 5 etasje.
 • Innkjøp av 2 nye vaskemaskiner og en kaldrulle.

2004

 • Fullstendig utskifting av ventilasjonssystemet og rehabilitert fellesrommet i Lilleblokka.

2003

 • 10-årsservice på brannvarslere. Rehabilitert alle brannslukkere.
 • Full rehabilitering av samtlige vaskerier.
 • Montert nye utvendige stål kjellerdører i lille blokka.

2002

 • Skifte av alle strømmålere ifm overgang til fellesmåling.
 • Overhaling av varmepumper i berederrom.
 • Nye armaturer i alle vaskerier.
 • Nye ståldører (6) til tavlerommene.
 • Pusset opp inngangspartiene i lille blokka.

2001

 • Full rehabilitering av kabel-tv nettet

2000

 • Gjennomført rehabilitering av utomhusanlegget.
 • Skiftet 6 vaskemaskiner.
 • Stor rehabilitering av heisene.
 • Montert 6 nye sirkulasjonspumper i berederrommet.

1999

 • Skiftet entrédører.
 • Utskiftet 2 vaskemaskiner i vaskeri nr. 4.
 • Detaljprosjektering uteanlegg gjennomført.
 • Utskiftet kaldruller i vaskeri 2, 3 og 8

1998

 • Flaggstenger, 16 m flagg og line.
 • Påbegynt utskifting av rister i inngangspartiene, lagt Oppdalskifer.
 • Utskiftet 2 vaskemaskiner i vaskeriet i nr 7.
 • Forprosjekt for uteanlegget utarbeidet.

1996 – 1997

Større rehabilitering:

Den store blokka:

 • skiftet vindusvegg på stuesiden
 • skiftet soveromsvinduer
 • realkalisering av balkongplater og mekanisk utbedring av balkongsbrystningen
 • nye inngangspartier
 • nye himlinger i inngangspartiene.

Den lille blokka:

 • nye stuevinduer
 • ny innglassing
 • nye soveromsvinduer
 • ny himling i inngangsparti og underetasjen

Begge blokkene er fasadefuget og fellesrommene har fått ny vindusvegg.

1996

 • Søppelrom rehabilitert, asbest isolasjon fjernet, ny isolasjon og bekledning satt opp.
 • El-anlegg lagt om.
 • Radiatorer reparert/utskiftet.
 • Ombygget varmtvannsventiler i berederrom.

1995

 • Rehabilitert og møblert fellesrom Ammvn.56
 • Skiftet dører og oppgradert utstyr i vaskeriene
 • Utbedret låssystemet
 • Renovert søppelrom
 • Vannsjekk av VVS installasjoner
 • Llavenergilamper
 • Radiatorer i mellomganger.

1994

 • Uteanlegget dels rehabilitert, lekeplasser opparbeidet, lekeapparater.

1993

 • Rehabilitering av spillvannsledninger
 • tørketromler
 • rehabilitert sykkelboder
 • heismotoroverhalinger.

1992

 • Porttelefoner i den store blokka
 • nytt gulvbelegg i inngangspartier
 • etasjerepoer og heiser
 • nytt låssystem.

1991

 • Intern-TV-utstyr
 • brannsikringsutstyr

1989

 • Skiftet tak
 • vinduer i oppganger og vaskerier
 • montert varmepumper i store blokka.
 • Nye inngangspartier og porttelefoner i lille blokka.

1989 – 1990

 • Heisombygging

1988

 • Tjenesteleilighet nr. 814 anskaffet (solgt igjen i jan.1999)

1987

 • Kabel-TV
 • vindusutskifting soveromssiden i den lille blokka.

1986

 • Festetomten ble eiertomt