Borettslaget gjennomfører løpende vedlikehold. Nedenfor finner du en oversikt over vår vedlikeholdshistorikk.

2019

 • Bunn- og uttrekksventiler rehabilitert med strømpe
 • Termografert alle sikringsskap og hovedtavler
 • Montert elektriske dørpumper
 • Montert innbruddsskinner på oppgangsdørene

2018

 • Montert TV og internett i begge fellesrom
 • Ferdigstilling og salg av 9 nye leiligheter
 • Skiftet ut utebelysning rundt avfallsbrønnene
 • Ny belysning av trappeløp og kjellerganger (LED)
 • Nye utelamper (LED)
 • Nye lamper i garasjehuset (LED)
 • Nytt callinganlegg
 • Nye stål kjellerdører

2017

 • Total rehabilitering av borettslagets vann- og avløpsrør, nye WC og baderom
 • Alle dører til sikringsskapene ble skiftet ut
 • 9 nye leiligheter etablert i U-etg/1.etg
 • Oppstart på utskifting av callinganlegget
 • Oppstart på utskifting av nye stål kjellerdører
 • Etablert nytt vannrenseanlegg for radiatorvannet
 • Nye sirkulasjonspumper
 • Nytt trykkøkingsanlegg
 • Oppgradering av alle tekniske rom
 • Nye hovedtavler
 • Full oppussing og oppgradering av fellesrommene

2016

 • Total rehabilitering av borettslagets vann- og avløpsrør, nye WC og baderom
 • Rehabilitering av varmegjenvinnningsanlegget og ventilasjonsanlegget
 • I sikringsskapene er de gamle skrusikringene erstattet med automat- sikringer
 • Det er montert nytt varslingssystem i heisene

2015

 • Etablert avfallsbrønner
 • Nytt låssystem
 • Nye utelamper foran begge blokkene

2014

 • Montere 4 stk ladestasjoner for el-biler
 • Sette opp skillevegger i kjellerne mellom oppgangene

2013

 • Nye tørkeskap i vaskeriet
 • Rehabilitering av varmegjenvinningsanlegg/ventilasjon

2012

 • Installert brannvarslingsanlegg (arbeidet avsluttes 2013)
 • Nye dører til søppelrom
 • Grøntarbeide foran blokka
 • Nye elysatorer montert
 • Ny belysning i garasjer og på P-plassene

2010

 • Kontroll av samtlige leiligheter og utskifting av alle brannvarslere og brannslukningsapparater

2009

 • Kjøp av parkeringshus og garasjetomt
 • Alle inngangspartier ble malt

2007

 • Nye postkasser

2006

 • Avsluttet heisrehabilitering og utskifting av 6 varmepumper i begge berederrom. Koblinger til tørropplegget er byttet ut i Ammerudveien og montert helt nytt i Alundamveien

2005

 • Start utskifting av heisene
 • Oppstart utskifting av varmepumper i begge berederrom
 • Kjøp av møbler og utstyr til fellesrommet i Lilleblokka
 • Utskifting av alle branndører i gjennomgangene i 5 etasje
 • Innkjøp av 2 nye vaskemaskiner og en kaldrulle

2004

 • Fullstendig utskifting av ventilasjonssystemet og rehabilitert fellesrommet i Lilleblokka

2003

 • 10-årsservice på brannvarslere. Rehabilitert alle brannslukkere
 • Full rehabilitering av samtlige vaskerier
 • Montert nye utvendige stål kjellerdører i lille blokka

2002

 • Skifte av alle strømmålere i forbindelse med overgang til fellesmåling
 • Overhaling av varmepumper i berederrom
 • Nye armaturer i alle vaskerier
 • Nye ståldører (6) til tavlerommene
 • Pusset opp inngangspartiene i lille blokka

2001

 • Full rehabilitering av kabel-tv nettet

2000

 • Gjennomført rehabilitering av utomhusanlegget
 • Skiftet 6 vaskemaskiner
 • Stor rehabilitering av heisene
 • Montert 6 nye sirkulasjonspumper i berederrommet

1999

 • Skiftet entrédører
 • Utskiftet 2 vaskemaskiner i vaskeri nr. 4
 • Detaljprosjektering uteanlegg gjennomført
 • Utskiftet kaldruller i vaskeri 2, 3 og 8

1998

 • Flaggstenger, 16 m flagg og line
 • Påbegynt utskifting av rister i inngangspartiene, lagt Oppdalskifer
 • Utskiftet 2 vaskemaskiner i vaskeriet i nr 7
 • Forprosjekt for uteanlegget utarbeidet

1996 – 1997

Større rehabilitering:

Den store blokka:

 • Skiftet vindusvegg på stuesiden
 • Skiftet soveromsvinduer
 • Realkalisering av balkongplater og mekanisk utbedring av balkongsbrystningen
 • Nye inngangspartier
 • Nye himlinger i inngangspartiene

Den lille blokka:

 • Nye stuevinduer
 • Ny innglassing
 • Nye soveromsvinduer
 • Ny himling i inngangsparti og underetasjen

Begge blokkene er fasadefuget og fellesrommene har fått ny vindusvegg

1996

 • Søppelrom rehabilitert, asbest isolasjon fjernet, ny isolasjon og bekledning satt opp
 • El-anlegg lagt om
 • Radiatorer reparert/utskiftet
 • Ombygget varmtvannsventiler i berederrom

1995

 • Rehabilitert og møblert fellesrom Ammerudveien 56
 • Skiftet dører og oppgradert utstyr i vaskeriene
 • Utbedret låssystemet
 • Renovert søppelrom
 • Vannsjekk av VVS installasjoner
 • Lavenergilamper
 • Radiatorer i mellomganger

1994

 • Uteanlegget dels rehabilitert, lekeplasser opparbeidet, lekeapparater

1993

 • Rehabilitering av spillvannsledninger
 • Tørketromler
 • Rehabilitert sykkelboder
 • Heismotoroverhalinger

1992

 • Porttelefoner i den store blokka
 • Nytt gulvbelegg i inngangspartier
 • eEasjerepoer og heiser
 • Nytt låssystem

1991

 • Intern-TV-utstyr
 • Brannsikringsutstyr

1989

 • Skiftet tak
 • Vinduer i oppganger og vaskerier
 • Montert varmepumper i store blokka.
 • Nye inngangspartier og porttelefoner i lille blokka.

1989 – 1990

 • Heisombygging

1988

 • Tjenesteleilighet nr. 814 anskaffet (solgt igjen i jan.1999)

1987

 • Kabel-TV
 • Vindusutskifting soveromssiden i den lille blokka

1986

 • Festetomten ble eiertomt