Velferdsgruppa har som mål å sette i gang tiltak som bedrer bomiljø og øker sosialiseringen i alle aldersgrupper i Ammerudkollen Borettslag. Tiltakene skal ha som mål og forene borettslaget. Utvalget består av 6 medlemmer hvorav tre fra langblokka og tre fra Lilleblokka, og en representant fra styret.
Gruppa har møte hver 6 uke.

Medlemmer i gruppa:
Geir Rødal Olsen (fra styret) 47061305
Margareth Nordrum 40826467
Ellen Westgaard 98676702
Majib Patsoon 97667314
Massimo Pirelli 98225275
Faza Ullah
Madalina Tudorache