5 August 2021


Welcome to Ammerudkollen Borettslag

Ammerudkollen is an attractive and scenic area, close to schools, kindergartens and public transport. We have Lillomarka as our closest neighbor. In the surrounding area there are many nice recreational facilities, bathing spots, benches, fireplaces and nature trails. In the winter, you can put on your skis practically outside the door and enjoy the prepared tracks.

Siste nytt fra Akers Avis Groruddalen

Grei Kvinner Elites fotballdamer leverte en daff første omgang mot 2. divisjonslaget Frigg. Straffen ble exit allerede i cupens første runde.

Da dagen våknet til liv strømmet lokalbefolkningen ut for å se resultatet av nattens dramatiske hendelse.

En stor sølvskatt ble funnet på Teisen sommeren 1844, samme år som Oscar 1 ble konge i Sverige-Norge, og overraskelsen var nok stor for eieren av gården. Ikke over kroningen, men hvor mye edelt metall kunne det ligge på tomta hans? Skatten kunne han ikke beholde, den ble behørig registrert og havnet i utstilling på Historisk museum der den rettmessig hører hjemme.

Vi som bor på Ammerud, enda mer: Vi som bruker Ammerudhjemmet, enda mer: Vi som er frivillige på Ammerudhjemmet, enda mer: Vi som jobber på Ammerudhjemmet, enda mer: Vi som bor på Ammerudhjemmet og våre pårørende... Vi har de siste ukene vært vitne til/vært rammet av et selsomt skuespill!

Organisasjonene Groruddalen Miljøforum, Naturvernforbundet i Groruddalen og Alnaelvas Venner tar initiativ til å få opprettet et landskapsvernområde langs Alnaelva. En søknad skal rettes til Statsforvalteren og må være begrunnet i gjeldende lovverk og forskrifter for etablering av landskapsvernområder.

Tre ungdomsskolelærere har gått sammen for å skape idrettslige arrangementer som skal gjøre en forskjell for ungdommer i positiv forstand, men også utligne forskjeller.

Calendar

There are no upcoming events at this time.