28 February 2021


Welcome to Ammerudkollen Borettslag

Ammerudkollen is an attractive and scenic area, close to schools, kindergartens and public transport. We have Lillomarka as our closest neighbor. In the surrounding area there are many nice recreational facilities, bathing spots, benches, fireplaces and nature trails. In the winter, you can put on your skis practically outside the door and enjoy the prepared tracks.

Siste nytt fra Akers Avis Groruddalen

Planene for fengselskolossen på Bredtvet forsvinner ikke. Tross massiv motstand fra nabolaget (i utvidet forstand), klare beskjeder fra fagetatene om at planene ikke holder, og et tydelig nei fra de fleste høringsinstansene som på nåde har fått lov å uttale seg, tviholder justisministeren på at Bredtvet er det beste alternativet.

Ropet fra Bredtvetskogen begynner å vokse seg kraftig nå. Aksjonsgruppa mot de statlige fengselsplanene mobiliserer stadig flere engasjerte naboer - og signaturene renner inn på Oppropet for Bevaring av Bredtvetskogen.

De første minnene mine fra Bredtvet-jordene handler om de røde anorakkene til skiinstruktørene fra Skiforeningen som skulle lære oss Kalbakken-unga å gå på ski. De handler om en sinna pappa som henta meg hjem fra en gjenfryst dam som var blitt til dagens skøytearena. Den lå i et hjørne mot Trondheimsveien, tror jeg. Gode minner finnes også fra ungdomstida da den stille veien fra Trondheimsveien langs skogen mot kvinnefengselet, blei brukt til å gå hånd i hånd med kjæresten.

Etter en periode med nedgang i smittetallene stiger smitten i hele byen. I Groruddalen er det over dobbelt så mye smitte som i flere andre bydeler.

Den ferske artisten Farhad Soufi (18) slipper debutsingelen «Tankene løper» 11. mars. Trosterud-gutten prater her om musikken sin og hva låta handler om.

Jeg er en av rundt 15.000 som har undertegnet «Foreldreoppropet mot narkotika» som nå ligger på internett. Hvorfor? Fordi jeg opplever at foreldreperspektivet totalt forsvinner i narkotikadebatten, inkludert i debatten om den foreslått rusreformen.

Calendar

There are no upcoming events at this time.