Bomiljøvakt

Ammerudkollen borettslag har bomiljøtjeneste som blir levert av Securitas.

En bomiljøvekter foretar inspeksjonsrunder to ganger i døgnet og har tilsyn med bygget og eiendommen. Har du behov for å komme i kontakt med med vekteren, kan du ringe vaktsentralen på telefon 22 97 10 70.

Bomiljøtjenesten er igangsatt for å gi deg som beboer trygghet og trivsel. Bomiljøvekteren vil gå vaktrunder med forskjellig omfang og til varierende tider. Bomiljøvekteren vil føre tilsyn med eiendommens fellesarealer, og påse at ingen uønskede personer oppholder seg i eller ved eiendommen. Er vekteren i tvil om hvem du er vil han spørre om du har nøkkel som gir adgang til fellesarealer, til egen bil og lignende.

Med bomiljøvekterens tilstedeværelse vil vi redusere uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen, men denne tjenesten blir enda bedre hvis du ringer Securitas, når du opplever eller føler utrygghet, eller ser/hører unormal adferd i ditt nærområde. Det koster ingenting ekstra å tilkalle vekteren, han er der for din skyld.