Ammerudkollen Borettslag består av 328 andelsleiligheter fordelt på to blokker; Alundamveien 34-36 og Ammerudveien 50-70. Det er andelseierne i fellesskap, ikke OBOS, som eier blokkene, tomt, parkeringshus og parkeringstomt.

Første innflytting til borettslaget skjedde i 1967, og i august 2017 feiret vi vårt 50-årsjubileum med en stor beboerfest.

Andelseierne er i fellesskap ansvarlig for at eiendommen holdes i god stand.

Det å bo i blokk betyr at man bor svært tett på hverandre, og det er derfor naturlig at man blir enige om visse husordensregler (spilleregler) for å fremme trivsel og godt naboskap. Disse reglene blir gjort kjent for beboerne gjennom rundskriv etter vedtak i generalforsamling.

I 2015 og 2016 rehabiliterte vi borettslagets vann- og avløpsledninger. Da pusset vi også opp alle badene i borettslaget. Samtidig med dette ble leilighetenes sikringsskap, stigeledninger og hovedtavlene oppgradert. Det samme gjelder ventilasjonsanlegget.