Foto: jennyfriedrichs/Pixabay.com
Nyheter

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS)

I Ammerudkollen borettslag ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle beboere og alle som utfører arbeid for oss. Vi skal ta vare på borettslagets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og velge produkter og tjenester som ikke skal kunne skade beboerne eller gjester. Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer. Både styret, de som utfører arbeid for oss og beboerne skal delta aktivt i dette forbedringsarbeidet.