Nyheter

Generalforsamlingen 2021

Den pågående pandemien gjør det umulig å gjennomføre en fysisk samling. Årets generalforsamling gjennomføres derfor digitalt.