Avfall og kildesortering

Kildesortering av plastemballasje, matavfall, og papp og papir bidrar til at vi forurenser så lite som mulig.

Alt avfall skal kildesorteres i henhold til instruks fra Renovasjonsetaten.

Avfall skal pakkes forsvarlig inn. Brannfarlig avfall må ikke kastes i brønnen.

Aviser og annet papir skal kastes i papirbrønnen.

Er brønnen full, gå til neste for å kaste avfallet ditt.

Avfall etter oppussing, gamle møbler etc. hentes av containerbil annenhver måned. Se eget oppslag i oppgangen.

Miljøavfall som maling, kjemikalier, kjøleskap og fryser, bildekk etc skal bringes av andelseier til miljøstasjon.

Ulovlig hensatt avfall, møbler o.l. vil bli kjørt bort for eierens regning.

Oslo kommune har som mål at hele byen skal få mulighet til å kildesortere plastemballasje og matavfall.

Kildesortert matavfall og plastemballasje hentes sammen med restavfallet. Det benyttes grønne og blå poser til sorteringen.

Plastemballasje legges i de blå posene og matavfall i de grønne. Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlige handleposer. Posene knytes så med dobbel knute og legges i søppelbrønnene..

Papp og papir legges i egen søppelbrønn.

 

 

Søppelcontainere annenhver måned.