Foto: Pixabay.com/fabiol

Banking og boring

Støy fra banking og boring høres godt av dine naboer. Borettslaget har derfor regler for når banking og boring kan finne sted.

Banking og boring i leiligheten er kun tillatt fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på vanlige virkedager og fra kl. 08.00 til kl. 17.00 på lørdager. All boring og banking er forbudt utenom disse tider, samt på søndager, helligdager og offentlige høytidsdager.

Banking i rør og radiatorer er strengt forbudt.

Planlegges større vedlikeholdsarbeider i leiligheten på dag- eller kveldstid, varsles naboene ved oppslag på tavla i oppgangen eller ved direkte henvendelse. Vis hensyn.

Det skal være ro i leilighetene fra kl. 22.00 til kl 08.00.