Foto: Pixabay/PublicDomainPictures

Brannsikringsutstyr

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slukkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange.

Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.

Brannforskriftene krever utskifting/omfylling av brannslukningsapparater hvert 5. år. Utstyr i fellesrom skal ha årlig kontroll.

I 2014 ble det foretatt kontroll av brannvarslere og brannslukkere i leilighetene. Samtidig ble rømningsveiene kontrollert. Neste kontroll av brannvarslere og slukkere vil bli foretatt i 2019.

Styret understreker at andelseierne selv har ansvaret for at brannsikringsutstyret holdes i driftssikker stand til enhver tid. Egenkontroll skal foretas jevnlig.