Bruk av vaskemaskin i leiligheten

Her er noen råd for bruk av egen vaskemaskin i leiligheten.

  • Start aldri vaskemaskinen hvis du ikke skal være hjemme til den er ferdig.
  • Steng alltid kranen når maskinen ikke er i bruk.
  • Trekk ut strømkontakten når du forlater boenheten.
  • Avløpsvannet fra en vaskemaskin inneholder alltid en del tøyrester/lo og det er derfor viktig å rense sluket noe oftere.
  • Sjekk vannslangen minst 1 gang hvert år. Hvis det blir sprekker når slangen bøyes må den skiftes. Slangen bør uansett skiftes hvert 10. år.
  • Rens lofilteret på maskinen med jevne mellomrom.
  • Hvis jordfeilbryteren slår ut ved bruk av maskinen, bør en elektriker kontaktes for sjekk av anlegget.
  • Vaskemaskinen plasseres der vann og avløp er lagt klart for dette.