Dyrehold

Hunder er velkomne i borettslaget, men som hundeeier må du ha undertegnet erklæring om hundehold og reglene for hundehold må overholdes.

Hundehold tillates under forutsetning av at erklæring om hundehold undertegnes og at reglene for hundehold blir overholdt. Ved berettiget klage kan styret forlange dyret fjernet.

Husordensreglene er basert på vedtektene for borettslag og er ment å være spilleregler for samvær og trivsel i borettslaget.

Brudd på husordenen kan imidlertid medføre erstatningskrav og/eller oppsigelse av leieforholdet (krav om fravikelse eller tvangssalg).

 

Råd til deg som har hund

Når du har valgt å bo i ei blokk med hund, har du samtidig tatt på deg et ansvar for at naboene dine ikke blir plaget av ditt dyrehold.

Her er noen råd:

Gi hunden din den oppmerksomheten og treningen den har bruk for, slik at den er rolig og ikke bjeffer unødig.

Ta gjerne kontakt med naboene for å høre hvordan de opplever hundeholdet ditt. Vær åpen for at hunden kan oppføre seg annerledes når du er borte enn når du er tilstede i leiligheten.

Ikke la hunden gjøre fra seg ved inngangen. Hunder skal luftes utenfor borettslagets område.

Plukk opp avføringen!