Forretningsfører

Et godt samarbeid mellom styret og forretningsfører er til boligselskapets beste.

Boligselskapet har derfor en fast kontaktperson hos OBOS, forvaltningskonsulenten, som tar seg av den daglige forretningsførselen for boligselskapet.

Forvaltningskonsulentens fremste oppgave er å sørge for at styret på en profesjonell måte får utført de tjenester som boligselskapet ber om, enten disse ligger innenfor forretningsførerkontrakten eller bestilles som tilleggstjeneste.

Forvaltningskonsulent Ammerudkollen Borettslag:

OBOS
<<<NAVN>>>
Telefon: 22 86 55 00