Generalforsamling og styret

Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ. I Borettslagsloven er det fastsatt at det skal avholdes årlig generalforsamling. Den har også en rekke detaljerte bestemmelser om hvem som har stemmerett, hva som skal behandles, når innkallingen skal sendes osv.

Det innkalles til ordinær generalforsamling en gang i året. Her godkjennes regnskap og styrets årsmelding. Styret legger også frem forslag til budsjett. Det velges styre for neste år etter valgkomiteens innstilling. Det kan også tas opp en del større prinsipielle saker etter forslag fra beboere og styret. Husordensreglene er et eksempel på vedtak gjort av generalforsamlingen.

Regler og frister for å stille forslag til generalforsamlingen får du varsel om i rundskriv. Saksdokumenter får du sammen med møteinnkallingen i postkassa. Generalforsamlingen avholdes vanligvis innen utgangen av mai (eventuelt i begynnelsen av juni), og hver andelseier har en stemme. Etter nærmere prosedyrer angitt i vedtektene kan det innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

Styrets oppgaver er fastsatt av Borettslagsloven. I paragraf 46 står det bl.a. at «styret skal lede lagets virksomhet i samsvar med lov og vedtekter og etter de pålegg som generalforsamlingen har gitt. Styret har å treffe alle bestemmelser som ikke er lagt til andre organer». Styret har dermed ansvar for den daglige drift av borettslaget og for borettslagets økonomi. Styret foreslår budsjett, husordensregler m.m. Det er også bindeleddet til OBOS sentralt, til andre borettslag og til andre instanser. De som har konkrete saker som de vil at styret skal behandle, enten det gjelder forslag, søknader, klager eller annet, må sende dette skriftlig til styret. Muntlige henvendelser kan dessverre ikke bli behandlet.

Styret har taushetsplikt i alle saker som det behandler.