Husordensregler

Husordensreglene er vedtatt for at vi skal ha et godt bomiljø. Alle beboere er pliktet til å følge husordensreglene.

Du kan lese våre husordensregler ved å klikke her.