Lading av el-bil

El-biler har blitt stadig vanligere og utgjør en betydelig del av nybilsalget. Dette er en utvikling, som nok vil fortsette.

Styret vil å prøve å imøtekomme ønskene om å få lade el-bilene i borettslaget. Problemet er at vi ikke har stor nok strømtilførsel og at en tilstrekkelig utbygging vil koste et millionbeløp. Dessuten endres forutsetninger og regler vedrørende offentlige tilskuddsordninger til stadighet. For styret er det viktig å lande på en løsning vi alle kan være best mulig tjent med.

I dag har vi ikke nok strøm til at det er mulig å tillate lading av el-biler i garasjene eller ute på plassene. Anlegget vårt er heller ikke bygget for det.

Firmaet E. Halvorsen Elektro AS har sett på forholdene på Ammerudkollen og konkluderer med følgende:
Dagens installasjon tilfredsstiller ikke kravene i forskrifter om elektriske lavspennings-anlegg med veiledning av 06.11.1998 eller NEK 400-7-722 og er ikke egnet til el-bil lading.