Varmesentralen

Borettslaget er medeier i Ammerud Varmesentral. Varmesentralen leverer varme- og varmtvann til borettslaget.

Ammerud Varmesentral er et aksjeselskap. På generalforsamling stemmes det etter aksjefordelingen. Ammerudlia borettslag har 238 aksjer, Ammerudkollen har 105, Ammerudenga 79 og Ammerudfaret 78 aksjer.

Styret skal ha 4-6 medlemmer og 1 varamedlem. Det er ikke personlig varamedlem. Styreleder og styremedlemmer behøver ikke lenger komme fra lagene.

Ammerud varmesentral skal dekke behovet for varme- og varmtvann til tilknyttede selskaper, som både er kunder og eiere av sentralen.

Sentralen kjøper energi fra Hafslund varme som leveres i rør fram til varmesentralen. Herfra fordeles varmtvannet i eget rørnett til borettslagene og eksterne kunder, blant annet til Ammerudhjemmet og Ammerudlunden sykehjem.

I 2016 ble rørgata til varmesentralen skiftet ut i sin helhet. I tillegg ble teknisk utstyr oppgradert. De nye rørene er langt bedre isolert enn de tidligere. På den måten vil varmetapet bli betydelig redusert.