Ventilasjon

Ventilasjonssystemet i borettslaget er mekanisk avtrekk. Det vil si at det står en vifte på tak som trekker ut luften fra leilighetene.

Ventilasjonssystemet i Ammerudkollen borettslag er mekanisk avtrekk. Det vil si at det står en vifte på taket som trekker ut luften fra leilighetene. For å unngå undertrykk i leilighetene må tilluftsventilene være åpne. Tilluftsventiler er plassert i veggen ut mot fri luft og i små spalter som er i vinduene. Ventilasjonen fungerer best når luft kommer inn i leiligheten gjennom tilluftsventilene og ut av leiligheten gjennom ventilene ved hjelp av viften på taket. Da vil det bli en sirkulasjon i leiligheten som vil gjøre inneklimaet bedre. Ventilene vi har montert på badet kan demonteres for rengjøring. Dersom det er strømmer luft igjennom nøkkelhull ol., så er dette et tegn på at tilluftsventilene ikke er tilstrekkelig åpne.

Felles viftesystem i oppgang og leiligheter er balansert ventilasjon. Det er derfor ikke lov å koble kjøkkenventilatorer m⁄motor eller andre typer elektriske⁄motoriserte vifter til fellesanlegget.

Viftesystemet er tidsstyrt, og trekker mest luft i de tidsrommene som er mest brukt til matlaging.

Alle opprinnelige lufteventiler i hver enkelt leilighet og fellesareal skal være tilgjengelige for inspeksjon. Det er ikke lov å tette igjen, flytte eller gjøre andre typer endringer på felles luftekanaler.