Bunn- og uttrekksventiler

Arbeidet er ferdig.

Dette gjelder de rørene som går fra våre to blokker og videre ut til det kommunale anlegget i Ammerudveien og Alundamveien.

Vi har gjort følgende: Rørene ble først spylt og filmet innvendig. Vi fulgte opp rådene Lekkasjeteknikk AS, som anbefalte oss at rørene ble renset og at belegget ble tatt ut i innvendige stakekummer. Videre at rørene blir rehabilitert ved såkalt «strømpelegging». Kun et rør hadde krakelert, slik at det måtte graves opp og skiftes. Det ble dessuten nødvendig å bygge en ny kum i Alundamveien, samt å pigge opp et kjellergulv.

Vi må kanskje også bytte sluk i vaskeriene.

Det er i slike rør som nå er strømpetrukket. Rørdelen Bjørn Skovli holder i hendene er fra det ene røret som måtte skiftes.

Det at kjellerdørene måtte stå åpne i forbindelse med arbeidet, har avstedkommet harme hos noen. Vi valgte å ikke benytte oss av provisorisk
toalettanlegg ute. Da måtte vi stenge bad og toalettrom hos beboerne og føre rørene fra leilighetene til tank i vaskeriet. Dette var årsaken til at kjellerdørene måtte stå åpne. Styret gjør selvsagt ikke slikt om det ikke er nødvendig.

Arbeidene ble utført av TT-teknikk AS.