Digital generalforsamling

Årets generalforsamling gjennomføres digitalt.

Alle beboere vil i 2020 motta fysisk utgave av årsmeldingen i sin postkasse. Vi ber om at de som har mulighet til å delta digitalt gjør dette i perioden 22.06.2020 til 30.06.2020 ved å gå inn på møtet via nettsiden https://vibbo.no/ammerudkollen

De som ikke kan delta digitalt, fyller ut siste siden i årsmeldingen og legger denne i styres postkasse i perioden 22.06.2020 til 30.06.2020.

Agenda for generalforsamlingen finner du i heftet med årsmeldingen. Du finner også en oversikt over hva du kan stemme over når du går inn på https://vibbo.no/ammerudkollen

Hvem kan stemme på generalforsamlingen?

Alle andelseiere har rett til å stemme i generalforsamlingen. Det er kun én stemme per andelsleilighet.

Digital avstemming

Når årsmøtet åpner vil du motta en SMS og du får tilgang til innkallingen og avstemningen. Øverst i løsningen ser du tid som gjenstår før møtet avsluttes.

Her kan du gjøre deg kjent med sakene, stemme og kommentere underveis. Man kan stemme på de sakene man ønsker. Om man ikke avgir sin stemme vil den telles som blank.

Avgi stemme i en sak

Etter saksbeskrivelsen vil du få opp et felt for å avgi din stemme. Noen saker kan ha flere forslag til vedtak. Du velger om du stemmer for forslaget til vedtak, eller om du stemmer imot. Du kan også avgi en blank stemme.

Alle stemmer kan endres underveis, frem til møtet avsluttes. Det er også mulig å se foreløpig resultat på alle saker, med unntak av valg av tillitsvalgte.

Resultat

Når årsmøtet er lukket, telles eventuelle analoge og vektede stemmer opp. Når protokollen er klar, vises den og resultatene på Vibbo.