Foto: Goran Horvat/Pixabay.com

Elbil-lading – nå starter utbyggingen

Endelig kan styret gi beboerne mer konkret informasjon om elbil-lading. Det har vært en lang og krevende prosess, med mye som måtte avklares.

Generell informasjon

Vi har brukt Norsk Elbilforening som rådgivere. De innehar nødvendig kompetanse, slik at vi får et fremtidsrettet anlegg. Vi har mottatt tilbud fra flere ulike leverandører. Vi valgte Enviro Elektro som leverandør. De leverer utstyr med en åpen standard, og ga oss dessuten det beste tilbudet.

Det nye ladeanlegget trenger mer strøm, enn det borettslaget har hatt tilgjengelig. Vi har derfor søkt Elvia om å få hente ut mer strøm fra trafostasjonen. Slike søknader har vist seg å ta flere måneder å behandle. Men, nå har vi fått godkjent vår søknad.

Det er derfor klart for å starte utbygging av elbil-lading i borettslaget.

Det første som skjer, er graving på uteplassene. Oppstart er allerede i uke 47. Det vil si mandag 21.11.

  • Parkeringsplass 73-84 mandag 21. november 2022
  • Parkeringsplass 51-72 onsdag 23. november 2022
  • Parkeringsplass 25-39 mandag 28. november 2022

I denne perioden må de som har utparkering flytte sin bil Det graves rad for rad på uteparkeringen. Arbeidet varsles. Den store skråningen på uteparkeringen blir utbedret og sikret.

I graveperioden gir styret bileierne anledning til å parkere på lekeplassen bak blokka. Det er kun beboere som leier parkeringplass som kan benytte seg av de midlertidige plassene. Vi forventer at anlegget/gravingen er sluttført innen utgangen av året.

Nye stolper

Til det nye anlegget blir det montert nye stolper på parkeringsplassene. De gamle stolpene fjernes. Det samme gjelder de fire gamle ladestolpene som står på veggen til parkeringshuset.

Hele parkeringsanlegget, men unntak av gjesteparkeringen og plasser som brukes i forbindelse med deponering av snø, klargjøres for elbil-lading, men kun de som har bestilt ladeboks, får denne montert.

Støtte

Borettslaget har mottatt støtte fra Oslo kommune til utbygging av ladeanlegget.

Bestilling av ladeboks

Vi har valgt ladebokser fra Ctek. Dette er en type ladeboks som vi har blitt anbefalt, og som nå er tilgjengelig i markedet. Det er kun denne typen ladeboks som skal benyttes i anlegget. Montering utføres av Enviro Elektro.

Informasjon om pris på ladebokser og hvordan disse bestilles kommer om kort tid.

Ladeboksen betales ved bestilling.

Ladeboksen eies av deg. Om du flytter fra borettslaget eller sier opp parkeringsplassen, kan du ta med deg ladeboksen eller selge den videre. Dersom du ønsker det, kan ladeboksen demonteres av elektriker fra Enviro Elektro. Det vil isåfall faktureres direkte til deg.

Ønsker du å leie parkeringsplass?

Vi har noen få ledige parkeringsplasser i parkeringshuset og på uteparkeringen. De tildeles i den rekkefølgen søknadene mottas av styret.

Pris for parkering i parkeringshuset er kr 667,- pr.mnd. For uteplass er prisen kr. 364,- pr.mnd. Det må betales et depositum tilsvarende 3 måneders leie før parkeringsplass kan tas i bruk.

Dersom du ønsker parkeringsplass ute- eller i garasjehuset, sendes epost til: parkering@ammerudkollen.no.

Mer informasjon

Mer informasjon om framdriften i prosjektet vil komme etter hvert som det går framover.

Det vil komme oppslag i forbindelse med flytting av biler. I tillegg sender vi ut SMS til de som leier parkeringsplass forutsatt at vi har telefonnummer og at det er samtykket til elektronisk kommunikasjon.