Ettårskontroll etter våtromsrehabiliteringen

Tilbakemeldingene fra beboerne er nå overlevert OPAS.

OPAS har fått i oppdrag fra borettslaget å følge opp ettårskontrollen og de skjemaer som er innlevert fra borettslaget beboere. OPAS følger opp dette videre med entreprenøren.