Generalforsamlingen 2021

Den pågående pandemien gjør det umulig å gjennomføre en fysisk samling. Årets generalforsamling gjennomføres derfor digitalt.

Årsmeldingen og innkalling til årets digitale generalforsamling er delt ut til alle beboere. Det er også sendt ut e-post.

Den digitale generalforsamlingen gjennomføres i perioden 19. mai 2021 kl 09.00 til 26. mai 2021 kl 09.00. Når avstemmingen begynner får du en lenke på SMS og du kan da stemme med en gang.

Du kan laste ned innkallingen. Sett deg gjerne inn i sakslisten før avstemmingen begynner.

Agenda for generalforsamlingen finner du i heftet med årsmeldingen. Du finner den også ved å gå inn på https://www.styrerommet.no/eier/360/arsmote/2021.

Hvem kan stemme på generalforsamlingen?

Alle andelseiere har rett til å stemme i generalforsamlingen. Det er kun én stemme per andelsleilighet.

Digital avstemming

Når årsmøtet åpner vil du motta en SMS og du får tilgang til innkallingen og avstemningen.

Her kan du gjøre deg kjent med sakene, stemme og kommentere underveis. Man kan stemme på de sakene man ønsker. Om man ikke avgir sin stemme vil den telles som blank.

Avgi stemme i en sak

Etter saksbeskrivelsen vil du få opp et felt for å avgi din stemme. Noen saker kan ha flere forslag til vedtak. Du velger om du stemmer for forslaget til vedtak, eller om du stemmer imot. Du kan også avgi en blank stemme.

Alle stemmer kan endres underveis, frem til møtet avsluttes. Det er også mulig å se foreløpig resultat på alle saker, med unntak av valg av tillitsvalgte.

Resultat

Når årsmøtet er lukket, telles eventuelle analoge og vektede stemmer opp. Når protokollen er klar, vises den og resultatene på Vibbo.